Inscripcions

Inscriu-me
Recorda que si ja tens un nom d'usuari i una contrasenya has d'iniciar sessió per reservar una activitat.

Inscripció
No hi ha Cursos i escoles disponibles.
Notes
Condicions
Ateses les circumstancies excepcionals d’aquest any 2021 aquest campus/casal d’estiu es regirà d’acord amb el que determinin les autoritats en cada moment en relació als criteris de salut, calendari i nombre de participants.En cas de canvis es tindrà en compte l’ordre d’inscripció

Un cop realitzat el pagament de la reserva i de la totalitat del curs, aquests diners (excepte assegurança)només es retornaran en cas de malaltia o causa major ambdues justificades. La no assistència, no es compensarà amb cap descompte i tampoc dona dret a recuperació fora dels dies i horaris de la seva inscripció.

L'informem que les seves dades consten en un fitxer titularitat del CLUB NÀUTIC EL MASNOU necessari per la gestió del fitxer de socis. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI a la següent adreça; Passeig Marítim s/n, 08320 EL MASNOU

Les meves inscripcions